Showing 1–48 of 131 results

Sale!
FREE 1g KIEF!
Out of stock
$69.60

Grade: AAA & AAAA // Type: Indica

AAAA
$30.00$200.00

GRADE: AAAA // TYPE: INDICA

RESTOCKED! AAA+

Flowers

MK Ultra

$19.00$120.00

GRADE: AAA+ // TYPE: INDICA

Sale!
AAAA
$99.00

GRADE: AAAA // TYPE: INDICA

HOT!
$56.00

Total CBD: 1000 MG

HOT!
$80.00

Total THC: 1000 MG

HOT!
$15.00$28.00

Total THC: 150/300 MG

AAAA
Out of stock
$23.00$135.00

GRADE: AAAA // TYPE: INDICA-DOMINANT

AAA+
Out of stock

Flowers

Purple God

$22.00$130.00

GRADE: AAA+ // TYPE: INDICA-DOMINANT

AAAA
Out of stock

Flowers

Grape Soda

$23.00$135.00

GRADE: AAAA // TYPE: INDICA-DOM

AAA+
Out of stock
$22.00$130.00

GRADE: AAA+ // TYPE: HYBRID

AAAA
Out of stock
$24.00$140.00

GRADE: AAAA // TYPE: INDICA

AAA+
Out of stock

Flowers

Meat Breath

$21.00$125.00

GRADE: AAA+ // TYPE: INDICA-DOM

AAAA
Out of stock

Flowers

High Octane

$20.00$125.00

GRADE: AAAA // TYPE: HYBRID

AAA+
Out of stock
$18.00$115.00

GRADE: AAA+ // TYPE: INDICA-DOM

AAA+
Out of stock

Christmas Sale

Mandarin Sunset

$19.00$115.00

GRADE: AAA+ // TYPE: INDICA-DOM

AA
Out of stock
$180.00$575.00

GRADE: AA // TYPE: INDICA

Sale!
AA
Out of stock
$55.00

GRADE: AA // TYPE: INDICA

AA
Out of stock
$180.00$575.00

GRADE: AA // TYPE: SATIVA-DOM

Sale!
AA
Out of stock
$55.00

GRADE: AA // TYPE: SATIVA-DOM

AAAA
Out of stock

Flowers

Death Bubba

$20.00$125.00

GRADE: AAAA // TYPE: INDICA

AA
Out of stock
$320.00$600.00

Grade: AA // Type: Sativa-Dominant

Sale!
AA
Out of stock
$55.00$150.00

Grade: AA // Type: Sativa-Dominant

AAA+
Out of stock
$18.00$105.00

GRADE: AAA+ // TYPE: HYBRID

AAA+
Out of stock
$18.00$99.00

GRADE: AAA+ // TYPE: HYBRID

Sale!
AA
Out of stock
$144.00$480.00

Grade: AA // Type: Sativa-Dominant

AA
Out of stock
$180.00$600.00

GRADE: AA // TYPE: INDICA

AA
Out of stock
$180.00$600.00

GRADE: AA // TYPE: INDICA

Sale!
AA
Out of stock
$55.00$105.00

Grade: AA // Type: Sativa-Dominant

Sale!
AA
Out of stock
$55.00$150.00

Grade: AA // Type: Indica

Sale!
AA
Out of stock
$55.00$105.00

GRADE: AA // TYPE: INDICA

AAA-
Out of stock
$180.00$600.00

GRADE: AAA- // TYPE: INDICA

Sale!
AAA-
Out of stock
$55.00$150.00

GRADE: AAA- // TYPE: INDICA

Sale!
AAA-
Out of stock
$55.00$150.00

GRADE: AAA- // TYPE: INDICA

AAA-
Out of stock
$180.00$600.00

GRADE: AAA- // TYPE: INDICA

AAA-
Out of stock
$160.00$550.00

GRADE: AAA- // TYPE: INDICA

Sale!
AAA-
Out of stock
$50.00$135.00

GRADE: AAA- // TYPE: INDICA

Sale!
AAAA
Out of stock
$99.00

GRADE: AAAA // TYPE: INDICA

Sale!
AAAA
Out of stock
$99.00

GRADE: AAAA // TYPE: INDICA-DOM 

AAAA
Out of stock

Flowers

Bubba Kush

$22.00$130.00

GRADE: AAAA /// TYPE: INDICA

NEW! AAAA
Out of stock
$23.00$125.00

GRADE: AAAA // TYPE: INDICA

NEW! AAAA
Out of stock

Flowers

OG Shark

$23.00$125.00

GRADE: AAAA // TYPE: HYBRID

Sale!
NEW! AAAA
Out of stock
$115.00

GRADE: AAAA // TYPE: INDICA

AAA+
Out of stock

Flowers

Pink Kush

$22.00$125.00

GRADE: AAA+ // TYPE: INDICA

AAAA
Out of stock
$22.00$125.00

GRADE: AAAA // TYPE: HYBRID

AAAA
Out of stock
$22.00$120.00

GRADE: AAAA // TYPE: INDICA

AA
Out of stock
$320.00$620.00

GRADE: AA // TYPE: SATIVA

NEW! AAA+
Out of stock

Flowers

Pink Death

$21.00$120.00

GRADE: AAA+ // TYPE: INDICA